MOTLLES PER A BARRES DE MASSATGE

Motlles de MILKYWAY per a la creació de veles i barres de massatge.