Les compres realitzades al lloc web www.arvikamanualidades.com queden sotmeses a la normativa vigent i a la resta de la legislació concordant.

Les compres efectuades al lloc web www.arvikamanualidades.com estaran subjectes al pagament de l'Impost sobre el Valor Afegit (I.V. A.) segons el que s'estableix en la normativa vigent per a les persones físiques o jurídiques residents en Estats membres de la Unió Europea i per a aquelles residents en països extracomunitaris. Excepte estipulació particular per escrit, la realització d'una comanda a través del lloc web www.arvikamanualidades.com suposa l'acceptació per part del client d'aquestes condicions legals.

En realitzar una compra o contactar amb ARVIKA està reconeixent ser la persona que ens sol·licita informació i/o realitza una comanda, d'acord amb les dades emplenades en el seu corresponent formulari, així com la seva capacitat i responsabilitat per a, per mitjà d'aquest acte, donar consentiment i autoritzar a ARVIKA., o a les persones que treballen en ella, a comunicar-se amb vostè, per a qüestions relatives al formulari enviat i/o a la comanda realitzada, a través del correu electrònic o altres mitjans. El client reconeix haver pres coneixement, en el moment de fer la seva comanda, de les condicions generals de venda enunciades en el lloc web www.arvikamanualidades.com.

PRODUCTES

ARVIKA no podrà ser considerada responsable per danys directes o indirectes resultants de l'ús o conservació inadequats dels productes o la no observança per part del comprador de les instruccions indicades en els prospectes d'ús i manteniment dels productes adquirits en el lloc web de ARVIKA